028 6679 0552

Hoạt động

Đào tạo bồi dưỡng

27/01/2021 TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ TRỢ GIÚP TRẺ KHUYẾT TẬT 0 Nhận xét
Đào tạo bồi dưỡng

Hoạt động đào tạo, huấn luyện tại trung tâm thực hiện các chương trình bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại, tập huấn về các kiến thức, kỹ năng chăm sóc trẻ khuyết tật, giáo dục chuyên biệt và điều trị phục hồi chức năng, phát triển cộng đồng cho cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm, nhân viên CTXH của các cơ sở BTXH công lập, ngoài công lập.

Trung tâm còn là địa điểm để sinh viên các trường đến trải nghiệm thực tế thông qua hình thức thực tập. 

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

TÀI TRỢ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: