028 6679 0552

Giới thiệu

Về chúng tôi

Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật là cơ sở trợ giúp xã hội trực...
03/ 03/ 2021
0

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn: Kết hợp y tế và giáo dục đặc biệt nhằm xây dựng môi trường học tập, phát triển và...
03/ 03/ 2021
0

Khen thưởng và ghi nhận

Qua quá trình hình thành và phát triển, tập thể Trung tâm luôn đoàn kết, phẩn đấu và đạt nhiều...
03/ 03/ 2021
0

Lịch sử hình thành

 
03/ 03/ 2021
0

Cơ cấu tổ chức

03/ 03/ 2021
0
TÀI TRỢ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: