028 6679 0552

Tầm nhìn: Kết hợp can thiệp y tế và giáo dục đặc biệt, xây dựng môi trường học tập, phát triển, hoà nhập cho trẻ khuyết tật, đảm bảo một nền giáo dục và chăm sóc chất lượng, có chuyên môn và hiệu quả.

Sứ mệnh: Không ngừng phát triển mô hình và nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh, xứng đáng là địa điểm đáng tin cậy cho trẻ em khuyết tật, trẻ em kém may mắn và những người yếu thế trong xã hội.

 

TÀI TRỢ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: