028 6679 0552

Đào tạo bồi dưỡng

Hợp tác quốc tế

26/01/2021 TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ TRỢ GIÚP TRẺ KHUYẾT TẬT 0 Nhận xét
Hợp tác quốc tế

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên môn, trung tâm đã thực hiện hoạt động hợp tác hợp tác với chuyên gia Hà Lan về kỹ năng thực thành làm việc với trẻ khuyết tật, cách soạn giáo án, tổ chức hoạt động phù hợp với trẻ tự kỷ; các kỹ thuật, phương pháp về vật lý trị liệu.

Bên cạnh đó đã hợp tác với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA) về việc phái cử giáo viên hoạt động trị liệu đến chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kiến thức với đội ngũ giáo viên tại trung tâm.

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

TÀI TRỢ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: