028 6679 0552

Công tác xã hội

Phát triển cộng đồng

26/01/2021 TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ TRỢ GIÚP TRẺ KHUYẾT TẬT 0 Nhận xét
Phát triển cộng đồng

Trung tâm vận động, kêu gọi, triển khai thực hiện, quản lý nguồn kinh phí viện trợ của các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài, nguồn viện trợ tập trung hỗ trợ tại nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa thuộc nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

TÀI TRỢ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: